Skip to content

Přidejte se k nám

Vegefest | 26. - 27. 9. 2020

Navazujeme na 9 let tradice a dobré základny. Původní koncept vegetariánského festivalu se v průběhu let odklonil více k tématice soběstačnost a dlouhodobá udržitelnost. 

V současném stavu společnosti ctíme stejné cíle jaké se profilovali v průběhu předchozích let. Naší snahou je koncept konkretizovat a vtisknout mu současnou tvář metropolitní akce, která bude mít svým sdělením šanci oslovit nejen dosavadní přívržence ale i nové publikum které začíná o tématech vegefestu uvažovat v kontextu současné doby.

Vegefest je otevřený prostor pro sdílení. Zkušeností, prací, produktů a radosti ze života. Pokud se chcete do organizace Vegefestu zapojit, napište nám, děkujeme – produkce@vegefest.cz